Edit Content

ისტორია

Spotlight-ის ისტორია 2013 წელს იწყება. პროექტის ავტორია Marketer.ge პირველი ღონისძიება ფოკუსირებული იყო რეკლამის და მარკეტინგის ინდუსტრიაზე.